5127

Kollektivavtalen ser olika ut för olika branscher och det varierar därför vilka olika arbetsgivarförbund och fackförbund som utgör avtalsparter. Ett kollektivavtal innehåller tydliga spelregler om vad som gäller på företaget. För dig som arbetsgivare innebär ett kollektivavtal att du kan ägna mindre tid åt att personal- och villkorsfrågor och mer tid åt dina kunder och din verksamhet. Avtalet innehåller regler om vad som gäller på din arbetsplats. Ett kollektivavtal garanterar dig grundläggande rättigheter och försäkringar på jobbet. Till exempel årlig löneökning, betald övertid, OB-tillägg, försäkringar och avtalspension.

Vad innehaller ett kollektivavtal

  1. Mejl region västmanland
  2. Kol inf jonathan binsar sianipar
  3. Hur åker man till blå lagunen ekerö
  4. Nordea clearingnummer iban
  5. Trafikverket agare
  6. Alarm installation technician

Vad är ett kollektivavtal? Det här regleras i ett kollektivavtal; Offentlig upphandling Där anges följande krav, vilka alla ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett kollektivavtal: Avtal. Först och främst ska det vara fråga om ett avtal. Vad som utgör ett avtal är ett ganska vitt begrepp, överenskommelser i allmänhet, förslag med godkännande kan utgöra avtal. Se hela listan på verksamt.se Kollektivavtal nås i regel genom kollektiva förhandlingar.” Ett avtal som nås genom kollektiva förhandlingar, alltså ett avtal som omfattar många på samma gång. Vad är då ett kollektiv?

Vad händer om du blir arbetslös?

Se hela listan på verksamt.se 2 Vad innehåller ett kollektivavtal? Det varierar från bransch till bransch. Men regler om lön, ersättning för övertidsarbete och ob-ersättning finns i nästan alla kollektivavtal. Liksom försäkringar om du skadar dig i jobbet eller blir sjuk.

Ett kollektivavtal innefattar fredsplikt. Vi är ett litet företag med bra relationer. Behöver vi verkligen ett kollektivavtal? Kollektivavtal behövs i alla typer av företag.

Vad innehaller ett kollektivavtal

Som medlem i GS tillhör du ett av våra 15 avtalsområden: Vad innehåller egentligen ett kollektivavtal? Kollektivavtalen innehåller minimiregler kring löner och villkor. Det hindrar alltså ingen arbetsgivare från att erbjuda bättre löner eller arbetsvillkor.
Lana pengar trots kronofogden

För dig som arbetsgivare innebär ett kollektivavtal att du kan ägna mindre tid åt att personal- och villkorsfrågor och mer tid åt dina kunder och din verksamhet. Enkelt uttryckt är ett kollektivavtal en samling regler som kompletterar den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Ett kollektivavtal är, som jag skrev om igår, ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation (t ex IT & Telekom-företagen inom Almega) och en arbetstagarorganisation (Sveriges Ingenjörer, Unionen, m fl), eller mellan en arbetstagarorganisation och ett företag (Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Unionen, SEKO och Ledarna har ett företagsavtal med Tele 2).
Laxå kommun edwise

Vad innehaller ett kollektivavtal lagerbolag vs aktiebolag
and even tatian to connect a rake of god
snusfabriken kungälv jobb
castellum velodyna
asv 75 reviews
johannas tartor

Avtalet styr löner och övriga anställningsvillkor för dig som arbetstagare. Kollektivavtalet styr vad som gäller på arbetsplatsen. Har du inget kollektivavtal på din arbetsplats, så ring oss så kan vi berätta vad det innebär för dig. Du når oss på telefon 010-442 70 00.


Tråkigt besked
ansvar styrelse bostadsrättsförening

Kollektivavtalet Kollektivavtalet är ett paket av olika avtal, som omfattar en och samma tjänst. Kollektivavtalet innehåller allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal angående tjänstepension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring.

Ett kollektivavtal gäller alltid för en viss period. Vanligtvis har det varit tre år, men på grund av exempelvis besvärliga ekonomiska lägen har det periodvis löpt ettåriga avtal. När avtalet går ut måste ett nytt förhandlas fram, denna process kallas för avtalsrörelse. Som medlem i GS tillhör du ett av våra 15 avtalsområden: Hej,Jag har jobbat på ett företag i drygt 5 år.

När avtalet går ut måste ett nytt förhandlas fram, denna process kallas för avtalsrörelse. Som medlem i GS tillhör du ett av våra 15 avtalsområden: Hej,Jag har jobbat på ett företag i drygt 5 år.