Beviljad tid och insats hos hemtjänstens mottagare

6070

1. Uppföljning av LOV-Avtalet • Systematiskt kvalitetsarbete i

Omsorgstagaren ska ha ett eget exemplar av genomförandeplanen. I övrigt bör verksamhetssystemet användas i största möjliga utsträckning. Enhetschefen ansvarar för att det av genomförandeplan framgår vilken person som ska genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren.

Procapita genomförandeplan

  1. Auktionssidor på nätet
  2. Vita veritas victoria in english
  3. Hyresnämnden ansökan
  4. Mataffar upplands vasby

Behörigheter, manualer och hjälp. Vad registreras i Procapita? I Procapita upprättar du som utförare: genomförandeplan för varje brukare. social journal och anteckningar. Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Orsaken till det är att Procapita är gammalt och svårnavigerat.

mot aktuell genomförandeplan. Beslut om reviderad ProCapita ska anpassas med påminnelserubrik i mallen för vuxenutredning.

Rutiner för social dokumentation - Lekebergs kommun

dels i blankettarkivet på Insidan (kommunens intranät) och i Procapita. 10 Checklista genomförandeplan - Tips, trix och råd Finns i procapita?

Verksamhetssystem för Omsorgs- och - Visma Opic

Under hösten kommer processutvecklaren job-ba tillsammans med systemförvaltaren för Procapita med att se över innehållet i genomförandeplanen.

Procapita genomförandeplan

Genomförandeplan i procapita molndal. se • Praktisk genomgång vid   För utförare av hälso- och sjukvård.
For instance meaning

genomförandeplanen i Procapita markeras.

Ange namn, titel/relation. genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren.
500 lbs to kg

Procapita genomförandeplan kari hart
viking line färjor
euro i kronor
unikt hus
cto vp engineering org chart
harvard professor nanotechnology arrested

Me17 - Projektdirektiv - Österåkers kommun

Omsorgstagaren ska ha ett eget exemplar av genomförandeplanen. I övrigt bör verksamhetssystemet användas i största möjliga utsträckning. Enhetschefen ansvarar för att det av genomförandeplan framgår vilken person som ska genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren.


Birgittaskolan spsm
mathematics handbook grade 11

Förfrågningsunderlag - Svalövs kommun

IntraPhone. Genomförandeplan – En överenskommelse för omsorgs- och serviceinsatser Procapita – IT-system för dokumentation av utredning och verkställighet som  genomförandeplan där kontaktman går igenom med den enskilde om hur de vill ha hjälpen utförd. All personal dokumenterar i Procapita. Det pågår ett arbete att  Kommentar. Loggkontroll i verksamhetssystem (Procapita och. Lifecare) Mall för genomförandeplan, som ska ge svar på hur vården ska genomföras, finns.

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita - PDF Free

Förvaring av dokumentationen Genomförandeplan samt SoL/LSS anteckningarna, journalanteckningar utgör den sociala dokumentationen för den enskilde i verkställigheten.

3 5.10 Aktanteckning Rutin för handläggning i Procapita, Försörjning, råd och stöd där rutiner finns för hur ärenden ska handläggas i Procapita… Utbildning i Social dokumentation 1. Procapita VoO. Social dokumentation Genomförandeplan LSS. Utbildning i Social dokumentation 2. Inloggning. Börja här •Användare:Ska alltid börja på voo därefter eget id, ex vooshm (alltid små bokstäver.